„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“
Document number 1277
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/06/2009
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 13, 02/07/2007
Registration code 080.190.000.05.001.000.518
  • Word
1277
19/06/2009
LHG, 13, 02/07/2007
080.190.000.05.001.000.518
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.