„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
Document number 1179
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2009
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 12, 29/06/2009
Registration code 080.190.000.05.001.000.510
  • Word
1179
12/06/2009
LHG, 12, 29/06/2009
080.190.000.05.001.000.510
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
Parliament of Georgia
English translation of this document not found