„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
Document number 1179
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2009
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 12, 29/06/2009
Registration code 080.190.000.05.001.000.510
  • Word
1179
12/06/2009
LHG, 12, 29/06/2009
080.190.000.05.001.000.510
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.