საექიმო სპეციალობათა, მომიჯნავე საექიმო სპეციალობათა და სუბსპეციალობების შესაბამისი სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

  • Word
საექიმო სპეციალობათა, მომიჯნავე საექიმო სპეციალობათა და სუბსპეციალობების შესაბამისი სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ
Document number 136/ნ
Document issuer Minister of Labour, Health and Social Affairs of Georgia
Date of issuing 18/04/2007
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing LHG, 54, 18/04/2007
Registration code 470.230.000.22.035.010.214
Consolidated publications
  • Word
136/ნ
18/04/2007
LHG, 54, 18/04/2007
470.230.000.22.035.010.214
საექიმო სპეციალობათა, მომიჯნავე საექიმო სპეციალობათა და სუბსპეციალობების შესაბამისი სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ
Minister of Labour, Health and Social Affairs of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (18/04/2007 - 12/11/2009)

Consolidated version not found