„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4159-XIVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/05/2024
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/05/2024
Registration code 010290000.04.001.018097
4159-XIVმს-Xმპ
15/05/2024
Website, 21/05/2024
010290000.04.001.018097
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found