საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4014-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2023
Registration code 200000000.05.001.102188
4014-XIIIმს-Xმპ
15/12/2023
Website, 27/12/2023
200000000.05.001.102188
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found