„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4019-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2023
Registration code 010290000.04.001.018093
4019-XIIIმს-Xმპ
15/12/2023
Website, 29/12/2023
010290000.04.001.018093
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found