„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4009-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/12/2023
Activating Date 01/01/2024
Registration code 010290000.04.001.018087
4009-XIIIმს-Xმპ
15/12/2023
Website, 26/12/2023
010290000.04.001.018087
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found