საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4021-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2023
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2023
Activating Date 01/01/2024
Registration code 010190030.06.001.016107
4021-XIIIმს-Xმპ
15/12/2023
Website, 15/12/2023
010190030.06.001.016107
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found