საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3904-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/12/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2023
Registration code 010190020.04.001.018091
3904-XIIIმს-Xმპ
13/12/2023
Website, 28/12/2023
010190020.04.001.018091
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found