საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3942-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2023
Registration code 040000000.05.001.102191
3942-XIIIმს-Xმპ
15/12/2023
Website, 27/12/2023
040000000.05.001.102191
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found