„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3818-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/12/2023
Activating Date 01/01/2024
Registration code 010100000.05.001.102114
3818-XIIIმს-Xმპ
30/11/2023
Website, 19/12/2023
010100000.05.001.102114
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found