„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3819-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/12/2023
Registration code 010100000.05.001.102115
3819-XIIIმს-Xმპ
30/11/2023
Website, 19/12/2023
010100000.05.001.102115
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found