„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3882-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2023
Activating Date 01/01/2024
Registration code 300310000.05.001.102059
3882-XIIIმს-Xმპ
30/11/2023
Website, 15/12/2023
300310000.05.001.102059
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found