საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3800-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/12/2023
Activating Date 01/03/2024
Registration code 010250000.04.001.018086
3800-XIIIმს-Xმპ
30/11/2023
Website, 20/12/2023
010250000.04.001.018086
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found