„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3797-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/12/2023
Registration code 210020100.05.001.102127
3797-XIIIმს-Xმპ
30/11/2023
Website, 20/12/2023
210020100.05.001.102127
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found