საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3704-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/11/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/12/2023
Activating Date 01/01/2024
Registration code 010190020.04.001.018079
3704-XIIIმს-Xმპ
16/11/2023
Website, 05/12/2023
010190020.04.001.018079
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found