„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3716-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/11/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/12/2023
Registration code 300310000.05.001.102025
3716-XIIIმს-Xმპ
16/11/2023
Website, 07/12/2023
300310000.05.001.102025
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found