„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3717-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/11/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/12/2023
Registration code 210020100.05.001.102026
3717-XIIIმს-Xმპ
16/11/2023
Website, 07/12/2023
210020100.05.001.102026
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found