საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3560-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/10/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/10/2023
Registration code 010190020.04.001.018075
3560-XIIIმს-Xმპ
06/10/2023
Website, 24/10/2023
010190020.04.001.018075
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found