„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3479-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/10/2023
Registration code 300310000.05.001.021029
3479-XIIIმს-Xმპ
20/09/2023
Website, 09/10/2023
300310000.05.001.021029
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found