საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3742-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/11/2023
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/11/2023
Registration code 010190030.06.001.016104
3742-XIIIმს-Xმპ
16/11/2023
Website, 20/11/2023
010190030.06.001.016104
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found