საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3542-XIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/09/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/10/2023
Registration code 270000000.04.001.018073
3542-XIIIმს-Xმპ
21/09/2023
Website, 12/10/2023
270000000.04.001.018073
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found