„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Document number 244
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 04/07/2023
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2023
Registration code 470230000.10.003.024077
244
04/07/2023
Website, 04/07/2023
470230000.10.003.024077
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Government of Georgia
English translation of this document not found