საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3338-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2023
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2023
Registration code 010190030.06.001.016098
3338-XIმს-Xმპ
28/06/2023
Website, 29/06/2023
010190030.06.001.016098
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found