„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3274-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/06/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2023
Registration code 300310000.05.001.020948
3274-XIმს-Xმპ
15/06/2023
Website, 04/07/2023
300310000.05.001.020948
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found