„რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3285​​-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/06/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/07/2023
Registration code 120210010.05.001.020967
3285​​-XIმს-Xმპ
16/06/2023
Website, 06/07/2023
120210010.05.001.020967
„რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found