საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3131-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/06/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/06/2023
Activating Date 01/01/2024
Registration code 020000000.05.001.020900
3131-XIმს-Xმპ
13/06/2023
Website, 27/06/2023
020000000.05.001.020900
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found