საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3146-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/06/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/07/2023
Activating Date 01/06/2024
Registration code 020000000.05.001.020938
3146-XIმს-Xმპ
14/06/2023
Website, 03/07/2023
020000000.05.001.020938
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found