საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3126-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/06/2023
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/06/2023
Activating Date 01/03/2024
Registration code 010190030.06.001.016097
3126-XIმს-Xმპ
13/06/2023
Website, 22/06/2023
010190030.06.001.016097
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found