„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2928-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2023
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/06/2023
Activating Date 01/09/2023
Registration code 010120000.05.001.020872
2928-XIმს-Xმპ
17/05/2023
Website, 02/06/2023
010120000.05.001.020872
„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found