საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2931-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/05/2023
Registration code 010250000.04.001.018060
2931-XIმს-Xმპ
17/05/2023
Website, 25/05/2023
010250000.04.001.018060
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found