საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2580-XIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 09/02/2023
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/02/2023
Registration code 010250000.04.001.018054
2580-XIმს-Xმპ
09/02/2023
Website, 27/02/2023
010250000.04.001.018054
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found