ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 3/6/813
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 22/12/2022
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 27/12/2022
Registration code 000000000.00.000.016764
3/6/813
22/12/2022
Website, 27/12/2022
000000000.00.000.016764
ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found