„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2476-Xრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2022
Registration code 010290000.04.001.018052
2476-Xრს-Xმპ
22/12/2022
Website, 29/12/2022
010290000.04.001.018052
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found