„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2525-Xრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2022
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2022
Registration code 010190030.06.001.016092
2525-Xრს-Xმპ
22/12/2022
Website, 23/12/2022
010190030.06.001.016092
„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found