საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2436-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2022
Registration code 010250000.04.001.018050
2436-IXმს-Xმპ
16/12/2022
Website, 29/12/2022
010250000.04.001.018050
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found