„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2441-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/12/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2022
Registration code 200000000.05.001.020741
2441-IXმს-Xმპ
16/12/2022
Website, 27/12/2022
200000000.05.001.020741
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found