საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2433-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2022
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/12/2022
Registration code 200000000.06.001.016091
2433-IXმს-Xმპ
15/12/2022
Website, 19/12/2022
200000000.06.001.016091
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found