„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2394-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2022
Activating Date 01/01/2025
Registration code 010320000.05.001.020746
2394-IXმს-Xმპ
15/12/2022
Website, 27/12/2022
010320000.05.001.020746
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found