საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2401-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2022
Activating Date 01/01/2025
Registration code 270000000.04.001.018047
2401-IXმს-Xმპ
15/12/2022
Website, 27/12/2022
270000000.04.001.018047
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found