საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2399-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2022
Registration code 040000000.05.001.020744
2399-IXმს-Xმპ
15/12/2022
Website, 27/12/2022
040000000.05.001.020744
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found