„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2279-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/12/2022
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2022
Registration code 010290000.04.001.018043
2279-IXმს-Xმპ
01/12/2022
Website, 15/12/2022
010290000.04.001.018043
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found