საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2287-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/12/2022
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/12/2022
Activating Date 01/09/2023
Registration code 010190030.06.001.016090
2287-IXმს-Xმპ
01/12/2022
Website, 07/12/2022
010190030.06.001.016090
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found