„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2127-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2022
Registration code 340150000.05.001.020663
2127-IXმს-Xმპ
29/11/2022
Website, 13/12/2022
340150000.05.001.020663
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found