„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2230-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2022
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/12/2022
Registration code 010190030.06.001.016089
2230-IXმს-Xმპ
30/11/2022
Website, 06/12/2022
010190030.06.001.016089
„საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found