„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2220-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/12/2022
Registration code 010100000.05.001.020701
2220-IXმს-Xმპ
30/11/2022
Website, 15/12/2022
010100000.05.001.020701
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found