საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1982-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/11/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2022
Activating Date 01/05/2023
Registration code 040000000.05.001.020648
1982-IXმს-Xმპ
02/11/2022
Website, 11/11/2022
040000000.05.001.020648
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found