საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1922-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/10/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/10/2022
Registration code 020000000.05.001.020635
1922-IXმს-Xმპ
18/10/2022
Website, 24/10/2022
020000000.05.001.020635
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found