საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2113-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2022
Registration code 200000000.05.001.020719
2113-IXმს-Xმპ
29/11/2022
Website, 16/12/2022
200000000.05.001.020719
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found