საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2117-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2022
Registration code 040000000.05.001.020723
2117-IXმს-Xმპ
29/11/2022
Website, 16/12/2022
040000000.05.001.020723
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found